Ілюстрація
Дослідники
(інтуїція + логіка)
Важкі Дослідники
(інтуїція + логіка + статика)
Дон Кіхот і Робесп'єр – сильні у вирішенні фундаментальних, важкопідйомних наукових проблем.

Легкі Дослідники
(інтуїція + логіка + динаміка)
Джек і Бальзак – краще себе проявляють в мобільних підходах, характерних для рішення короткочасних задач.

Вони володіють розвиненим аналітичним мисленням і живою уявою, навіть якщо їх реальна професія (наприклад, сільський механізатор) не особливо розташовує до високих матерій. Їхні інтереси – різноманітні, причому часто вони набувають навіть «зайвих» знань, які, може бути, пізніше знадобляться. Вони багато думають і часто приймають нестандартні рішення. Слабка сторона «дослідників» – їм не завжди вистачає такту у відносинах з людьми. Крім того, їм явно не вистачає уваги до деталей, до утилітарної стороні речей. Буває так, що вони приймають блискуче рішення, однак відчувають труднощі при його практичному здійсненні.

Управлінці (практики, технарі, hard-менеджери)
(сенсорика + логіка)

Важкі Управлінці
(сенсорика + логіка + статика)

До важких управлінців – тих, які поводяться стійко в екстремальних ситуаціях і виявляють схильність до силових методів, відносяться Жуков і Максим Горький.

Легкі Управлінці
(сенсорика + логіка + динаміка)

Легкі управлінці – Штірліц і Габен – набагато менш стресостійкі і гірше себе почувають в командно-ієрархічних системах.

Представники цих типів оцінюють все з точки зору практичного результату, не люблять «фантазій» і «порожнього базікання». Манера їх спілкування на близькій дистанції, як правило, досить груба («я людина пряма!»), без натяків – якщо тільки партнер не «змусить себе поважати». Їх перша проблема – невміння розібратися з власними почуттями, що особливо важко переносять жінки цих типів. Не вміючи висловити свої почуття адекватно і погано розуміючи почуття інших людей, вони часто бувають в спілкуванні прямолінійними, невиправдано різкими або підозрілими. Друга проблема – звичка до «випробуваних шляхів»: вони дуже не люблять освоювати «непотрібні» знання, тобто ідеї, ще не доведені до простого в застосуванні «посібника користувача». Тому нерідко трапляється парадокс: у школі «практик» може бути серед відстаючих (навіщо йому всі ці абстрактні формули?), тоді як у подальшому житті – більш успішним, ніж шкільні «розумники». Насправді проблема в тому, що вітчизняна школа, орієнтована на механічне засвоєння абстрактних знань, просто не здатна оцінити успішність практичних навичок «практика».

Соціали (soft-менеджери)
(сенсорика + етика)
Важкі Соціали
(сенсорика + етика + статика)

Важкі соціали – Наполеон і Драйзер – краще підходять для організації життєдіяльності в скрутних, несприятливих умовах соціуму.
Легкі Соціали
(сенсорика + етика + динаміка)

Легкі соціали – Гюго і Дюма – налагоджують комунікацію в сприятливому, комфортному соціумі.

Потреби людини, її життя і матеріальний світ – ось що їх цікавить. Крім того, це найбільш чуттєві з типів, найбільш уважні до всього, що пов'язане з відчуттями і переживаннями – а значить, і себе вміють піднести, і чуйні до подібних проявів з боку інших людей. Їх реалізм і вміння домовитися часто приносять їм успіх в житті... і увагу протилежної статі. Слабка сторона – недалекоглядність, брак тверезого скептицизму. Вони нерідко переоцінюють свою здатність домовитися з людиною і вплинути на неї, замість того, щоб оцінити об'єктивні чинники. Наприклад, якщо вчитель поставив погану оцінку учневі-соціалу, то його перша думка – не «я не вивчив», а «вчитель погано до мене ставиться».

Гуманітарії (комунікатори, гармонізатори)
(інтуїція + етика)

Важкі Гуманітарії
(інтуїція + етика + статика)

Важкі гуманітарії – Гекслі і Достоєвський – сильні там, де потрібно докопуватися до глибинних проблем окремої людини.

Легкі Гуманітарії
(інтуїція + етика + динаміка)

Легкі гуманітарії – Гамлет і Єсенін – добре вирішують поверхневі, поточні проблеми масової психіки.

Це люди, чия уява направлена на світ людей і відносин між ними. Їх уміння – надихнути або заспокоїти, знайти ключ до людини і до її здібностей. Слабка сторона – емоції, пристрасті, які не дають їм жити спокійно. Дуже багато проблем вони приймають близько до серця, через що можливі стреси і нервові зриви. Крім того, це найменш практичні зі всіх типів: їм простіше умовити когось щось зробити (або навіть запалити ентузіазмом), ніж зробити самим.