Текст

Теги

Ілюстрація
З праграмы для 11-га класа па беларускай літаратуры прыбралі гістарычны раман «Каласы пад сярпом тваім» Уладзіміра Караткевіча, прысвечаны падзеям напярэдадні паўстання Каліноўскага. Расказваем, чым адметны гэты твор, чаму з яго яшчэ ў савецкія часы здзекавалася цэнзура, ці існуе яго працяг і чаму ў школьнай праграме «Каласы» замянілі раманам таго ж пісьменніка «Чорны замак Альшанскі».
Як ствараўся раман?

Ідэя напісаць раман пра паўстанне Каліноўскага з’явілася ва Уладзіміра Караткевіча яшчэ падчас навучання ў Кіеўскім універсітэце.

«Як ні дзіўна, я не хацеў быць літаратарам. Вершы пісаў для сябе. А ў будучым хацеў быць літаратуразнаўцам. <…> Пасля заканчэння ўніверсітэта я здаў кандыдацкі мінімум і пачаў быў пісаць дысертацыю пра паўстанне 1863 г. ва ўсходнеславянскіх і польскай літаратурах, але прыйшлі іншыя інтарэсы: з’явілася задумка аб рамане на тую самую тэму», — пісаў Караткевіч у аўтабіяграфіі.

«Я пачаў гэтую кнігу два гады назад. За спіною былі дванаццаць год жыцця ёю, думак аб ёй, ненапісанай. Былі ўспаміны людзей, кнігі зачытаныя і кнігі, да якіх на працягу амаль стагоддзя не дакраналася нічыя рука, акрамя маёй. Я трымаў у руках халодную сталь інсургенцкіх кордаў і канфірмацыі расстрэлаў, якія, здавалася, сачыліся крывёй… Чаму магла навучыць кніга, якой было сто год і адзіны экземпляр якой так і астаўся з неразрэзанымі старонкамі? Не ведаю. Але гэта была нібы замураваная частка памяці цэлай эпохі. І мне здавалася, што на кожнай вокладцы — варта толькі ўгледзецца — напісана: „Хто згубіў сваю памяць — згубіў усё…“», — тлумачыў пісьменнік у саміх «Каласах».
Ілюстрація
Але да рэалізацыі ідэі на практыцы сапраўды прайшлі гады. Даследчык Анатоль Верабей цытаваў у сваёй кнізе «Абуджаная памяць» нататку ў адной з запісных кніжак пісьменніка. Той зазначыў, што пачатак рамана прыйшоў яму ў галаву 7 жніўня 1959 года ля Азярышча на Рагачоўшчыне, дзе на стромкім адхоне высокага правага берага Дняпра ён убачыў грушу. Памятаеце?

«Груша цвіла апошні год. Усе галіны яе, усе вялікія расохі, да апошняга пруціка, былі ўсыпаны бурным бела-ружовым цветам. Яна кіпела, млела і раскашавалася ў пчаліным звоне, цягнула да сонца сталыя лапы і распасцірала ў яго ззянні маленькія, кволыя пальцы новых парасткаў. І была яна такая магутная і свежая, так утрапёна спрачаліся ў яе ружовым раі пчолы, што, здавалася, не будзе ёй зводу і не будзе канца.

І, аднак, надыходзіла яе апошняя часіна.

Дняпро падбіраўся да яе спакваля, патроху, як разбойнік. У вечным сваім імкненні скрышыць правы бераг, ён падступаў у палавень зусім блізка да яго, руйнаваў адхоны, зносіў, каб пасадзіць у другім месцы, лазу, гвалтоўна вырываў кавалкі берага або асцярожна падмываў яго, каб раптам абурыць у ваду цэлыя брылы зямлі. Потым адступаў, да наступнай вясны, і трава літасціва спяшалася залячыць раны, нанесеныя Дняпром. А ён вяртаўся зноў: дзе руйнаваў, дзе падмываў і з часам абкружыў грушу амаль з усіх бакоў».
Так пачынаецца гэты раман.

Той жа Верабей цытаваў нататкі, якія Караткевіч пакінуў на рукапісе: «Пачаў па-сапр.[аўднаму] 27 красавіка 62 г. Пятніца перад вялікаднем». У канцы рукапісу ёсць пазнака: «Канец першай кнігі. 18 мая 1964 г. 23.47». Раман ствараўся ў Рагачове, куды пісьменнік часта прыязджаў да дзядзькі, у дамах творчасці «Каралішчавічы» (пад Мінскам) і «Кактэбель» у аднайменным горадзе, у Чалябінску, дзе жыла з сям’ёй старэйшая сястра Караткевіча, і ў Мінску.Як адбывалася публікацыя «Каласоў» і ў чым іх значэнне?

Пасля напісання рамана варта было думаць пра яго публікацыю. Караткевіч занёс рукапіс у літаратурны часопіс «Полымя». Але там яго друкаваць не спяшаліся. Дагэтуль у друку ўжо з’яўляліся вульгарныя рэцэнзіі на творы пісьменніка (напрыклад, на знакамітую аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха»), ды і сама тэма выклікала падазрэнне (галоўным героем быў не селянін, а магнат Алесь Загорскі — гэта само па сабе было крамолай для савецкай літаратуры), таму рэдакцыя не хацела рызыкаваць.

«Між тым аўтар чытаў урыўкі з рамана сябрам — у аспіранцкім пакоі [даследчыка] Арсена Ліса, на кватэры ў супрацоўніц Інстытута літаратуры Валянціны Гапавай і Ірыны Крэнь. Патрыятычныя маналогі і дыялогі Алеся Загорскага, галоўнага героя, узбуджалі слухачоў, спараджалі розныя асацыяцыі з сучаснасцю. Нехта прапанаваў зрабіць копіі і пусціць іх па руках, але Караткевіч быў супраць усялякай „нелегальшчыны“: „Вялікую і святую справу трэба рабіць з адкрытым забралам“», — пісаў у сваёй кнізе «Жыцце і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча» сябра пісьменніка, літаратуразнаўца Адам Мальдзіс.

Урэшце рукапіс у скарочаным выглядзе ўсё ж быў апублікаваны ў «Полымі» у нумарах за люты — чэрвень 1965 года. Яшчэ цяжэй было апублікаваць раман у выглядзе кнігі. Адыёзны крытык Якаў Герцовіч напісаў у тым жа 1965-м ў газеце «Советская Белоруссия» рэцэнзію (яе змест пераказвае ў сваёй кнізе Адам Мальдзіс): «Побач са слушнымі крытычнымі меркаваннямі (аб празмернай „даросласці“ і рытарычнасці слоў і думак галоўнага героя Алеся Загорскага) там былі і шматлікія тэндэнцыйныя пасажы, на якіх ляжаў выразны адбітак вульгарнага сацыялагізму. Караткевічу інкрымінавалася, што ён рэалізаваў задуму толькі часткова, нават „на другім плане“ не знайшоў месца для сацыяльных „нізоў“, што ён, ідэалізуючы Загорскага, ледзь не пашырае ідэі класавага міру „паміж прыгоннікамі і прыгоннымі“».

Выдавецтва «Беларусь», дзе ляжаў рукапіс, узяла гэтыя аргументы на ўзбраенне і запатрабавала ў Караткевіча ледзь не цалкам перапісаць твор.

Дапамога прыйшла ад калег. У лютым 1967 года адбылося аб’яднанае пасяджэнне сакратарыята, секцыі прозы і крытыкі Саюза пісьменнікаў Беларусі, дзе разглядаўся раман. Старшынстваваў на пасяджэнні Іван Мележ. У сваёй кнізе Анатоль Верабей спыніўся на асноўных думках з тых выступленняў: «На думку [даследчыка] Генадзя Кісялёва, пісьменнік дасканала перадаў у ім усю складанасць сацыяльных і нацыянальных супярэчнасцей адлюстроўваемай эпохі, выявіў добрае веданне дакументальных гістарычных матэрыялаў, выкарыстаў мастацкую інтуіцыю. Адам Мальдзіс сцвярджаў, што пісьменнік праўдзіва ўзнавіў у рамане дух таго часу, па-новаму глянуў на ролю шляхты і сялян у будучым паўстанні. [Пісьменнік] Алесь Адамовіч заўважыў, што „з'явіўся ў Беларусі чалавек, які заняўся сур’ёзна тым, што зрабілі ў Англіі Вальтэр Скот, у Расіі Лажэчнікаў і Загоскін. Караткевіч — гэта пісьменнік, які запаўняе прорву паміж дзіцячай, нават маладзёжнай аўдыторыяй, і літаратурай дарослых“. [Пісьменнік] Янка Брыль адзначыў, „што гэтай кнігай будзе прыпаднесены ўрок, як трэба любіць народ, як трэба разбірацца ў сваёй гісторыі, як аслабаняцца ад зусім непатрэбнага комплексу ніжэйшасці, які ўбіваўся нам на працягу стагоддзяў усімі прыгнятальнікамі“».

Усе гэтыя думкі актуальныя і дагэтуль.

Аднак, па словах Мальдзіса, станоўчыя вынікі абмеркавання ў Саюзе пісьменнікаў супрацоўнікаў выдавецтва канчаткова не пераканалі. Яны настойвалі на праўках. а Караткевіч адмаўляўся іх рабіць. Тады сябры пісьменніка прапанавалі схітрыць. «Не лезь на дыбы з-за дробязей. Папраў нешта другараднае, замяні адзін эпітэт другім. Так, каб можна было сказаць, што ўлічана заўваг працэнтаў семдзесят. А на істотнае махні ім ручкай: маўляў тут другаразраднае глупства, ды і не стану я тут прыхарошваць розных прыгоннікаў… З імі, Хама (так называлі Караткевіча сябры. — Заўв. рэд.), трэба ваяваць іхняй жа зброяй», — казаў паэт Рыгор Барадулін.

У выніку аўтар «Каласоў» і Мальдзіс узяліся за працу, якая, па словах апошняга, «у многіх мясцінах <…> пайшла раману яўна на карысць».

Нарэшце ў 1968 годзе раман быў апублікаваны і хутка атрымаў статус класічнага твора беларускай літаратуры.Ці існаваў працяг рамана?

«Каласы пад сярпом тваім» не расказвалі пра падзеі паўстання 1863 года, а абрываліся напярэдадні яго. Існуе версія, што працяг рамана існаваў, аднак быў скрадзены. Першым пра гэта напісаў Адам Мальдзіс. У 1967-м ён узяў у пісьменніка інтэрв'ю.

«У пачатку года „Полымя“ абвясціла, што сёлета ў часопісе будзе друкавацца другая кніжка рамана. Значыць, яна таксама ўжо напісана?» — спытаў Мальдзіс.

«У асноўным, так, — адказаў яму Караткевіч. — Уласна кажучы, гэта будзе не другая, а трэцяя і чацвёртая кніжкі, таму што першую я вымушаны быў падзяліць на дзве. Праўда, работа над імі крыху зацягваецца. Па-першае, паступаюць усё новыя і новыя матэрыялы»…

Мальдзіс працытаваў гэтае інтэрв'ю ў сваёй кнізе «Жыцце і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча: Партрэт пісьменніка і чалавека», што выйшла ў 1990-м. Там ён дадаў, што пасля смерці сябра з надзеяй шукаў у яго архіве рукапісы трэцяй і чацвёртай кнігі, але так і не знайшоў іх.

«Пра існаванне трэцяй і чацвёртай кнігі „Каласоў…“ Караткевіч гаварыў не толькі мне, але і Міхалу Фёдаравічу Дубянецкаму, былому дырэктару выдавецтва „Мастацкая літаратура“ — яны нават дамовіліся, на які год паставіць іх у план. Усе сябры Валодзі ведалі, што ён рыхтуе заканчэнне рамана да друку: вывучае дадатковыя матэрыялы, цікавіцца далейшымі лёсамі паўстанцаў 1863 года», — пісаў Мальдзіс.

Па яго ж словах, пазней Караткевіч пазбягаў гаворкі пра працяг «Каласоў». На гэта паўплывала шмат фактараў: наскокі вульгарнай крытыкі, разуменне, што ў тагачасных умовах цяжка ці нават немагчыма апублікаваць заканчэнне рамана ў тым выглядзе, што хацеў аўтар.

На думку Мальдзіса, «чарнавік трэцяй і чацвёртай кніг (калі ён існаваў) хутчэй за ўсё знік летам 1982 года, калі Караткевіч разам з жонкай былі ў Сімферопалі. <…> Аказалася, што ў адсутнасць гаспадароў кватэру абакралі. Забралі ўсе залатыя і сярэбраныя рэчы, крышталь. Заадно прыхапілі ўзнагароды, дакументы. Усяго страт набралася на некалькі тысяч (у апошнія гады жыцця Караткевіч ужо меў добрыя ганарары, у тым ліку і замежныя). Але не яны бянтэжылі гаспадара. Доўгі час ён хадзіў прыгнечаны, злаваў, калі ў яго пыталі, што ўзята: „Ведалі, што браць, гады! Білі прама пад дых!“ <…> У росшук грабежнікаў былі ўключаны лепшыя мінскія шэрлакі холмсы (у іх асяроддзі было нямала добрых Валодзевых прыяцеляў). Але і яны не змаглі нічога зрабіць. Казалі, што папрацавалі тут „класныя спецыялісты“, што не абышлося без наводчыка. Відаць, тады, побач з каштоўнымі рэчамі (не выключана, што іх бралі для адводу вачэй), знік і рукапіс другой палавіны „Каласоў…“. Прынамсі, не прыпомню, каб пасля таго здарэння Караткевіч гаварыў пра заканчэнне і выданне „Каласоў…“ як пра нешта рэальнае».

З Мальдзісам не згадзіўся згаданы ўжо крытык Анатоль Верабей. Ён напісаў, што «архіўныя матэрыялы не дазваляюць сцвярджаць, што раман быў закончаны». У сваю чаргу даследчык Дзяніс Марціновіч у кнізе «Донжуанскі спіс Караткевіча» супаставіў дату і час напісання тых нешматлікіх фрагментаў працягу «Каласоў», якія нам вядомыя. Па яго словах, гэта «першыя два раздзелы і аповесць „Зброя“, а таксама адзін раздзел ужо пра канец паўстання — „Студзеньскім цёмным світаннем“». На думку Марціновіча, «не хапае яшчэ нейкага ўрыўка, напрыклад, той жа канцоўкі рамана, якая б яскрава засведчыла пра намер Караткевіча закончыць твор. І не толькі пра намер, але і пра тое, што гэты намер быў здзейснены».

Даследчык выказаў ідэю, што эпілогам рамана «Каласы пад сярпом тваім» з’яўляецца апавяданне «Сіняя-сіняя…». Дзеянне ў ім адбываецца ў Афрыцы ў 1880 годзе, куды трапіў Пятрок Ясюкевіч, сябра Алеся Загорскага (галоўнага героя рамана).

Час напісання апавядання, яго стыль, а таксама ідэі, выказаныя ў ім пісьменнікам, блізкія да вядомай нам часткі «Каласоў». Гэта пакідае надзею, што калі вядомыя столькі фрагментаў працягу, то калі-небудзь знойдзецца і асноўны рукапіс.Чаму замест «Каласоў» — «Чорны замак Альшанскі»?

Замест «Каласоў пад сярпом тваім» у праграму ўключаны іншы раман Уладзіміра Караткевіча — «Чорны замак Альшанскі». Гэты твор з’явіўся пазней за папярэдні. Публікацыя адбылася ў літаратурным часопісе «Маладосць» ў 1979−1980 гадах. «Поспех быў незвычайны: упершыню нумары гэтага часопіса прадавалі з-пад прылаўка, кралі ў бібліятэках. У 1983 годзе выйшла кніжнае выданне рамана (сумесна з аповесцю „Зброя“), цудоўна ілюстраванае Пятром Драчовым», — пісаў Адам Мальдзіс.

Папулярнасці кнізе дадала і экранізацыя, якую неўзабаве ажыццявіў рэжысёр Міхаіл Пташук.

Мальдзіс у сваёй кнізе цытаваў Караткевіча, які называў свой раман «псіхалагічным дэтэктывам». Сам жа ён лічыў «Чорны замак» яшчэ і раманам гістарычным, сацыяльна-філасофскім: «Як пераканаўча паказалі крытыкі <…>, Караткевіч выступіў тут сапраўдным наватарам як у дачыненні да формы, так і зместу, дасягнуў тут асаблівай раскаванасці, „свабоды самавыяўлення“. Чытача рамана хвалюе не столькі расследаванне даўніх і новых злачынстваў, колькі ход аўтарскай думкі, асабліва страсныя публіцыстычныя адступленні пра нашы адносіны да помнікаў архітэктуры, да прыроды. Раман успрымаецца як актыўны пратэст супраць усялякіх войнаў, усялякіх майданэкаў і хатыняў, супраць прымусу, здрады, здзекаў з чалавека — зла ўвогуле».
Ілюстрація
Але адначасова ў рамане ёсць некалькі аспектаў, дзякуючы якім «Чорны замак» выглядае для цяперашніх беларускіх уладаў адносна бяспечна ў параўнанні з «крамольнымі» «Каласамі». У ім дзейнічаюць супрацоўнікі міліцыі, якія паказаныя ў прывабным святле (з імі увесь час кансультуецца герой, яны спрыяюць яго расследаванням). Да таго ж галоўны адмоўны герой рамана супрацоўнічае з нацыстамі падчас вайны.

Гэтыя аспекты цудоўна кладуцца на праўладны наратыў пра генацыд беларусаў, які цяпер праходзяць нават малодшыя школьнікі. Натуральна, Караткевіч не меў на ўвазе нічога, пра што цяпер кажуць улады, у яго часы не адбываліся такія масавыя затрыманні, як пасля 2020 года. Гэты твор можна смела рэкамендаваць для прачытання. Але нават калі ўлады не хочуць выкарыстоўваць гэтыя акалічнасці на сваю карысць, ад такога рамана ў праграме ім будзе відавочна больш спакойна, чым ад «Каласоў».Чаму гэта кніга такая важная для беларусаў?

Мяркуючы па сацыяльных сетках, знікненне «Каласоў» са школьнай праграмы выклікала абурэнне чытачоў сталага веку і рост цікавасці да рамана сярод школьнікаў. Прычына абсалютна заканамерная і яе сфармуляваў у «Гамбургскім рахунку Бахарэвіча» яго аўтар Альгерд Бахарэвіч: «У розных апытаннях кшталту „Як я стаў тым, кім я стаў“ Караткевіч мусіць ісці на першым месцы <…>, і з вялікім адрывам. Менавіта ён шмат каго зрабіў беларусам. Дапамог выдумаць сябе. У кожнага з яго чытачоў атрымлівалася па-свойму. У меру ўласных таленту, фантазіі і густу. Вядома, што мы жывем настолькі шчасліва, наколькі здольныя сябе выдумаць. Але кожнага Караткевіч у свой час чапляў — варта было разгарнуць кнігу, любы з раманаў. Вось як <…> апісвае сваё знаёмства з яго прозай [перакладчык] Сяргей Шупа: „На першым курсе я пачытаў Караткевіча „Дзікае паляванне караля Стаха“. Зачапіла за ўсе эмацыйныя нервы. І стала ясна — вось яно. Зусім іншая беларушчына, зусім іншая літаратура, зусім іншы погляд на гісторыю і на ўсё. Хаця сёння трошкі смешнавата чытаць Караткевіча. Маім дзецям гэта ўжо нецікава. Ім нічога не трэба было адкрываць. А нам трэба было самім сабе пракладаць першую баразну…“»

Апошнія фразы патрабуюць свайго тлумачэння. У «Каласах» з’яўляліся рэальныя гістарычныя фігуры, важныя для беларускай нацыі, Кастусь Каліноўскі і Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, ішла гаворка пра падрыхтоўку вызвольнага паўстання 1863 года. У сучаснай Беларусі яшчэ да нядаўнага часу пра гэта — у пазітыўным ключы — можна было пачытаць у кожным падручніку і пачуць з экрана тэлевізара.
Ілюстрація
Гэтыя адчуванні далікатна перадаў той жа Бахарэвіч: «Захапленне [Караткевічам] сышло, а дакладней, яго перадаеш іншым, тым, хто мае патрэбу, гэта такая адмысловая беларуская эстафета. Павага засталася. Не толькі Беларусь — а і белліт ёсць іншы: гэта толькі здаецца простым, а ў належны час дзейнічае як выбух. Караткевіч уратаваў беларускую літаратуру ад сыходу ў сябе і албанскай ізаляцыі. Яна вярнулася да чытача. Караткевічава пісьмо часта наіўнае — але заўжды чытэльнае, і наўрад ці другое — наступства першага».

Але цяпер час у краіне змяніўся. Каліноўскага абвінавачваюць у тэроры супраць мясцовага насельніцтва, што не адпавядае рэчаіснасці. Прадмова да кнігі Дуніна-Марцінкевіча, а таксама два вершы, якія прыпісваюцца гэтаму аўтару, прызнаныя экстрэмісцкімі. Дзейнасць гэтых людзей і іншых герояў «Каласоў» цяпер падаецца ў адмоўным ключы. Таму сваім рашэннем улады толькі звярнулі на раман увагу і зрабілі яго яшчэ больш папулярным, хоць і паўзабароненым. У гэтым статусе ён рызыкуе застацца на бліжэйшы час.

https://zer-kalo.xyz/news/cellar/48209.html?tg=7&requestedLang=bel
Показати все
Ілюстрація
Показати все
Зараз тут месціцца прыродна-экалагічны музей
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
А вось мясцовыя экспанаты. Так бы мовіць, карная таксідэрмія. Лічу, што пэўныя экспанаты вартыя стаць мемчыкамі і быць недзе побач з вядомым лісам. Так чалавецтва дакажа, што не здарма памерлі гэтыя жывёлкі...
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Показати все
Ілюстрація
Усё пачалося ў 1907 годзе з самадзейнай трупы ў роднай сядзібе Празарокі, дзе ўдзельнічалі сваякі. А пасля запрашэння і выступу на "Першай беларускай вечарынкі" ў Вільні ў 1910-м з'явілася прафесійная трупа.
Ілюстрація
У 1917 годзе спадар Буйніцкі стаў ініцыятарам стварэння прафесійнага тэатра ў Менску, пераемнікам якога зараз з'яўляецца Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа.
У Глыбокім усталяваны бюст І.Ц. Буйніцкаму, а ў краязнаўчым музей горада ёсць кут, прысвечаны гэтаму дзеячу.
Ілюстрація
Показати все
У мастацтве часам заўважную ролю могуць адыгрываць, здавалася б, зусім нязначныя дробязі. Часам бутэлька на стале гэта не проста бутэлька, а сімбал эпохі. Нечым кшталту такога сімбалу і стаў у свой час абсэнт для імпрэсіянізму, постімпрэсіянізму, сюрэалізму і інш. кірункаў жывапісу
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Показати все
А шмат чаго, бо гэта галоўны нацыянальны міф таго перыяду, моцна прасунуў культуру наперад.
Зацікаўленнасць да старажытных часоў і жаданне ведаць сваі карані былі даволі тыповымі з'явамі для ўсяго свету ў перыяд Адраджэння, у гэтую цудоўную эпоху «чарапах» Донателло, Рафаэля, Мікеланджэла і Леанарда.
Закранула гэта і шляхту Рэчы Паспалітай у XVI стагоддзі, якая такі дабралася да антычнай спадчыны. І вось тут мы падыходзім да прац вядомага астранома і картографа Пталямея, які адзначыў на сваёй карце Сарматыю на месцы Рэчы Паспалітай.
Ілюстрація
Дзякуючы гэтаму шляхцічы Польшчы і Вялікага Княства Літоўскага атрымалі аснову, на якую можна было абаперціся і развіваць ідэю старажытнага паходжання. Навёў упершыню мітусні па гэтай тэме Мацей Мехавіт у 1517 годзе са сваёй творчасцю пад назвай "Трактат аб двух Сарматыях". З гэтага і пачынаўся сармацкі міф, які быў створаны шляхтай, які вырашыў канчаткова аддзяліцца ад простых людзей і такім чынам абгрунтаваў сваю шляхетнасць ды выключнае становішча ў грамадстве. Маўляў ен аб тым, што прыйшло вялікае племя сарматаў, падпарадкавала мясцовае насельніцтва і з тых часоў пануе.
Так з'явілася такая культурная з'ява як сарматызм, якое ахапіла ўсе сферы жыцця той эпохі.
Сутнасць сарматызму можна выказаць у некалькіх тэзісах:
- Рэспубліка і да чорта абсалютнага манарха

- Любоў да свабоды, рыцарскія ідэалы, у тым ліку і сярэднявечныя фішкі з прыгожай і выдатная дамай. 

- Палітычная роўнасць унутры шляхты. Захавалася пацешная прымаўка таго часу: "Шляхціц у сваёй хаце роўны магнату ў замку".

- Усе шляхцічы незалежна ад нацыянальнай / рэлігійнай прыналежнасці роўныя перад законам і з'яўляюцца сынамі адной Айчыны, а значыць гатовыя ісці на ахвяры ў імя сваёй краіны

- Звычайны шляхецкі ганар. Шляхціц гатовы памерці з голаду, але не запэцкаць сябе фізічнай працай

- Таксама шляхціц-сармат павінен быць адукаваным і ўмець чытаць кнігі.
У выніку будзе можна казаць аб тым, што "сармат" таго часу - адважны ваяка і адукаваны чалавек. Плюс на гэта ўдала наклаліся Генрыхавы Артыкулы 1573 года, якія задаволілі яшчэ большыя абмежаванні каралеўскай улады, ператвараючы дзяржаву ў шляхецкую, тыпа, рэспубліку, дзе быў выбарны кароль, а любы шляхціц мог адным толькі "VETO!" адмяніць усе пастановы сейма і спыніць яго працу.
Ілюстрація
Добра, ідэалы створаны, цяпер іх трэба неяк замацаваць. А для гэтага пойдзе жывапіс, мецэнацтва і ўсякія іншыя рознасці.

Пачнем з партрэта. Вылучаецца новы тып партрэта - сармацкі. Галоўныя фічы такога жывапісу можна вылучыць тэзісамі:
- Шляхціц адлюстроўваўся ў поўны рост, у кафтане і жупане, на поясе шабля. Маглі таксама быць даспехі.

- Натуральна ўплывалі дзяржаўныя пасады. На партрэце гетмана і канцлера (галоўнага па дакументазвароце і захавальніка Галоўнай дзяржаўнай пячаткі) прадметы па пасадах: у першага булава, у другога пячаць.

- У цэнтры дамінуе чырвоны колер.
Першы партрэт у нас належыць Яну III Сабескаму, які ўласна ў гісторыі лічыцца першым "каралём-сарматам" і галоўным замацавальнікам гэтай сістэмы каштоўнасцяў. 
Ілюстрація
Трэнд на сарматызм задаў яшчэ Стэфан Баторый, але яго партрэт да сармацкага не дацягвае.
Ілюстрація
Следам партрэты канцлера ВКЛ Льва Сапегі і гетмана ВКЛ Хрыстафора Радзівіла. Усе чын па чыне. У першага вялікая друк, у другога Гетманскім булава.
Ілюстрація
Ілюстрація
Як раз да тэмы партрэтаў падцягваецца і тэма моды той эпохі.
Для шляхціца-сармата была нормай раскоша і пышнасць у строях, актыўна выкарыстоўваліся ўсякія ўсходнія штуковіны. І гэта нядзіўна: добра ідзе гандаль з Усходам, ды і ваенныя трафеі ніхто не адмяняў. Дайшло нават да таго, што турэцкі султан, да якога прыбыло шляхецкае пасольства пасля бітвы пад Хоцінам, сышоў у ступар: так шмат было на паслах аксаміту, шоўку і шытых золатам тканін разам з дарагім мехам.

Але хоць мода на ўсход і была, калі трэба, у замежных паездках або на сваіх балях, шляхцічы выдатна апраналіся ў свежую еўрапейскую вопратку, створаную па апошнім піску моды. Усё залежала ад сітуацыі.

У стагоддзях сваё імя адным адзеннем праславіць было складана, і таму яшчэ адной галоўнай тэмай стала мецэнацтва. Падтрымліваючы розных майстроў пэндзля і пяра, шляхціц мог стварыць сямейную партрэтную галерэю і пакінуць аб сабе памяць у радках вершаў.

Напрыклад, вось так выглядаў панегірык (верш-Усхваленне) у адрас Льва Сапегі:

Вер ми, гербов не дають въ дому седящому,
Але зъ татарами въ полю часто гулящюму.
Не зъ голою рукою, зъ шаблею острою,
Завжды будучы готов до смертного бою.
Так, паэт паведамляе, што на печы ляжаў чалавек герба не атрымае. А вось з татарамі пагуляўшы, ды шабелька іх парэзаўшы, герб атрымаеш. Магчыма, нават пасмяротна.

Таксама кожны шляхціц збіраў свае калекцыі карцін і розных рарытэтаў. Знакамітымі мецэнатамі першай паловы XVII стагоддзя былі Радзівілы, Асалінскія. Канцлер Ежы Асалінскі набыў для свайго палаца ў Варшаве бюсты рымскіх імператараў і збіраў карціны Рафаэля, Тыцыяна, Веронезе і Дзюрэра. Калекцыя яго зяця Аляксандра Любамірскага налічвала больш за 200 карцін, у знакамітай галерэі Радзівілаў знаходзілася больш за 1000 твораў мастацтва.
Асаблівай жа папулярнасцю карысталася калекцыянаванне зброі і даспехаў. Бо так можна было паказаць, што ты яшчэ той ваяка, ды багаццем выхваляцца за кошт аздаблення. Вось, напрыклад, даспехі Мікалая Радзівіла Чорнага. .
Ілюстрація
А ўявіце, колькі золата ўгрохаў у гэты парадны даспех Жыгімонт II Аўгуст..
Ілюстрація
Таксама праславіць свой род можна было, будуючы храмы і капліцы. Часам гэта жаданне зрабіць сваё імя несмяротным ўвасаблялася вельмі цікавым чынам. Напрыклад, Міхаіл Пац загадаў пахаваць сябе пад парогам касцёла святых Пятра і Паўла. Атрымлівалася так, што кожны, хто ўваходзіў у касцёл, наступаў на яго магілу, а ўвесь касцёл станавіўся яго надмагільным помнікам.

А надмагіллі таго часу - гэта асобныя шэдэўры. Вось, напрыклад, надмагіллі роду Сапегаў. Леў і Павел апранутыя як рыцары, а іх жонкі трымаюць у руках малітоўнікі. Усё гэта нагадвае хутчэй сон, чым смерць
Ілюстрація
Ілюстрація
Але ўся гэтая прыгажосць з прыходам XVIII ст. пад уплывам асветы пачынае трохі знікаць. Плюс краіну раздзіраюць ўнутраныя звады. Самі словы "сармат" і "сарматызм" набываюць рэзка негатыўную афарбоўку, ствараючы вобраз гэткага дурня, і часта выкарыстоўваюцца як лаянкі.

Сармацкі міф сышоў у мінулае, але пакінуў за сабой яркі след у культуры.
Показати все
Ілюстрація
Показати все
Віншую паноў та паненак з першым днём новага года. 

Сёння мы будзем аглядаць карты дзеля гульні ў дурня, або яшчэ якой, звязаныя з дзеячамі Вялікага Княства Літоўскага. Зроблена гэта ўсё з высакаякаснага кардону і бумагі, навобмацак карты вельмі камфортна трымаць у пальцах.
Ілюстрація
На тузах цікавыя выявы з схематычным партрэтам, надпісам "Magnus Ducatus Lithuaniae" і адсылка на "Песнь пра зубра". Гэтыя ж выявы, але без колеру ёсць на картах з лічбамі.

Ілюстрація
Ілюстрація
Кароль чырв - вялікі князь Віцень, паненка - Соф'я Вітаўтаўна, а рыцар - князь Андрэй Полацкі.
Ілюстрація
Крыжовы кароль - вялікі князь Казімір Ягелончык, паненка - жонка Ягайлы і маці Казіміра Соф'я Гальшанская, рыцарам жа тут з'яўляецца апякун ВКЛ - святы Казімір.
Ілюстрація
Пікавы кароль - вялікі князь Альгерд, паненка - яго жонка Марыя Віцебская і рыцарам з'яўляецеся вялікі гетман Юрый Радзівіл.
Ілюстрація
І скончым на бубнах, дзе рыцарам з'яўляецца Мікола Гусоўскі, які напісаў "Песнь пра зубра", а кароль ды паненка - гэта вялікі князь і кароль польскі Жыгімонт Стары са сваёй другой жонкай Бонай Сфорца.

Ілюстрація
Показати все
Ёсць у нашай краіне актывісты, пра якіх нічога нельга казаць, акрамя йобана русня.

Наібольш актыўнай з'яўляецца вольга бондарава, якая ўзначальвае невялікі гурт інфаспецназ, таму яе нашыя клічуць кіберказачкай. 

Дэманструю яе дзейнасць. 
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ну і з апошняга, што з'яўляецца поўным гамонам:

Обращение к Министру Образования Андрею Иванцу с просьбой защитить белорусских детей от пропаганды нацизма и русофобии.
Ілюстрація
Ну і трохі раней:
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Показати все
ДЫСКЛЕЙМЕР! Onliner.by беларускае СМІ, хоць і піша на рускай. Пераклада на беларускую я рабіць не планую.
Если вы читали «Автостопом по Галактике», то, скорее всего, это был перевод Владимира Баканова, он наиболее растиражирован. А если так, то вы прочитали огрызок оригинального романа. Оттуда без видимых причин выброшены многие шутки, потерялась большая часть текста. Зачем авторитетному переводчику это понадобилось — второй по важности вопрос после вопроса, ответом на который является «42». Но сегодня у нас есть интересная альтернатива. Это белорусская адаптация знаменитого романа — с локальными пасхалками, отсылками к национальной классике и всякими вольностями. Сегодня в нашем «Книжном клубе» попытаемся выяснить — так вообще можно было?
Ілюстрація
Цикл «Автостопом по Галактике» Дуглас Адамс начал в 1979-м. Перевод Баканова датирован 1997-м, с тех пор в основном этот вариант мы и читаем простодушно. В 2015-м Павел Костюкевич перевел книжку на белорусский. Да не просто перевел, а с притопом и прихлопом. Зачем? Нормально же сидели...
Ілюстрація
Сейчас все выясним у специалиста, коим будет Наста Карнацкая — филолог, обозреватель и популяризатор литературы. Ведущая тематического телеграм-канала «Беллiт». (канал после задержания Насти контролируется бел. властями)
«Это не совсем книжка Адамса»

В перевод Владимира Баканова многие привыкли верить как в канон. Наста выбивает почву из-под ног.


— Перевод Баканова — это нечто странное, если выражаться максимально вежливо. Вообще, существуют шесть переводов на русский, но в печатном виде выходили два. Из них наиболее активно переиздается как раз перевод Баканова.

И, на мой взгляд, он очень плох: там не хватает трети текста.

Такое кое-как можно было бы понять, если автор, например, не знает, как перевести шутку или каламбур — и пропускает. Или если какие-то места удалены по цензурным соображениям, есть неприглядные физиологические подробности... Но тут объяснения нет. Убраны слова из фраз, выброшены шутки и целые куски текста, по несколько абзацев. Не переведены многие каламбуры. Даже расстояние в милях зачем-то изменено.


Простите за английский, но он сейчас нужен, чтобы проиллюстрировать слова Насты. Если не знаете язык — просто сопоставьте объемы отрывков, чтобы понять масштаб трагедии.


Вот как у Адамса:


«A computer chatted to itself in alarm as it noticed an airlock open and close itself for no apparent reason.
This was because Reason was in fact out to lunch. 
A hole had just appeared in the Galaxy. It was exactly a nothingth of a second long, a nothingth of an inch wide, and quite a lot of million light years from end to end.
As it closed up lots of paper hats and party balloons fell out of it and drifted off through the universe. A team of seven threefoot-high market analysts fell out of it and died, partly of asphyxication, partly of surprise. 
Two hundred and thirty-nine thousand lightly fried eggs fell out of it too, materializing in a large woobly heap on the faminestruck land of Poghril in the Pansel system. 
The whole Poghril tribe had died out from famine except for one last man who died of cholesterol poisoning some weeks later. 
The nothingth of a second for which the hole existed reverberated backwards and forwards through time in a most improbable fashion. Somewhere in the deeply remote past it seriously traumatized a small random group of atoms drifting through the empty sterility of space and made them cling together in the most extraordinarily unlikely patterns. These patterns quickly learnt to copy themselves (this was part of what was so extraordinary of the patterns) and went on to cause massive trouble on every planet they drifted on to. That was how life began in the Universe. 
Five wild Event Maelstroms swirled in vicious storms of unreason and spewed up a pavement. 
On the pavement lay Ford Prefect and Arthur Dent gulping like half-spent fish».

Баканову, чтобы перевести эту историю возникновения жизни, хватило двух строк: «Форд Префект и Артур Дент лежали на тротуаре и, словно выброшенные на берег рыбы, судорожно ловили губами воздух».

Таких примеров ужасающе много. Ниже покажем некоторые.

В общем, то, что мы читали в версии титулованного и уважаемого Владимира Баканова, — это не совсем книжка Адамса.
— Разумеется, я пыталась понять причину. Одна из версий — к переводчику изначально попал неполный текст. Хотя тоже трудно понять, как это могло произойти. В общем, если читаете русскую книжку, лучше иметь рядом оригинал, чтобы понимать, что вы потеряли.
Ілюстрація
Белорусская вселенная: тут свои законы

«Аўтаспынам па Галактыцы» в версии Павла Костюкевича — довольно смелый проект. Локализация порой лиха и беспощадна. В белорусской вселенной свои законы (в том числе физики и лингвистики).

Ілюстрація
Если у Адамса — виски Old Jinx Spirit, то у Костюкевича — вiскар «Ку Палёнка».

В оригинале — «порты рудного пояса системы Беты Ориона», у Костюкевича —«мандранітавыя капальні планеты Салізорск».

В конце концов, у Адамса космического автостопщика зовут Форд Префект, а у Костюкевича он уже Фальксваген Гольф. (Спасибо, что не Джылi Атлас.)

С чего вдруг? Так вообще можно? Это не чрезмерная фамильярность?
Ілюстрація
— Дело в том, что автомобиль Ford Prefect был очень популярен в Британии. Это первое попавшееся сочетание, которое путешественник выбрал в качестве земного имени. Если переводить формально — можно так и оставить. Но теряется игра смысла. В Беларуси самый популярный автомобиль — Volkswagen Golf. Видимо, поэтому переводчик посчитал логичным дать герою в «белорусской вселенной» такое имя. 
Ілюстрація
То же и с «Ку Палёнкай» — в этом виде название напитка обретает смысл для белоруса, это уже не просто абстрактное название. Такой текст выглядит гораздо более живым и смешным, по сравнению с обрубком, который переведен дословно и буквально (если не учитывать еще и то, что выброшены большие куски).

У Костюкевича много фразеологизмов, он сразу погружает читателя в белорусский колорит. В первом же предложении использовано «проці ліха на ўзгорку» в смысле «удаленное, глухое место».


В отличие от Баканова, белорусский переводчик не просто не сокращает — он еще и дописывает.
  • Оригинал: «Oh shut up, — said Arthur Dent. — Shut up and go away, and take your bloody bypass with you. You haven't got a leg to stand on and you know it».
  • Костюкевич: «Завалі зяпу! — не вытрымаў Артур. — Завалі зяпу і шкындзехай адсюль! І не забудзь забраць свой паганы праезд з сабою. Права ў цябе няма, і ты гэта ведаеш».
(В русском переводе последнего предложения нет, а вместо проезда — шоссе.)

Какие стихи гаже?

Раз уж мы повадились сравнивать... Есть же удобный тестовый кусочек — стихотворение, которое исторг вогон Джельц, пытая автостопщиков. Никто не запретит нам, любителям поэзии, сопоставить переводы. Вы должны сами решить, какой вариант более гадок — а именно отвратительность является мерилом вогонской поэзии.

Вот версия Костюкевича:

«О ты, пранцагалічны гаўнахрушчу…
О, мой грыпозна-жоўты смаркагной!
Сракветнай гушчай я цябе расклюшчу,
Каб ты не выпярдольваўся са мной.
А як забрыдагнідзіш з хрэнавоку
І абкаўтнеш каўтун свой, глістадром,
То бзямнеш пердаглумна з дрыстакокам
Ты наўсуцэль,
дашчэнту і
суздром!»


А теперь вариант Баканова:

«О, секноватый вурлапюк! Твои соченья мне милы,
Как бляпистые пупвинки распупленной пчелы.
Но ты еще пришрякнешь, мой брюклый слюзоплыз,
И хлупко берданешь мне преклявыми зозювками
Не то я на мелкие цупцики разнесу тебя своими грызлохаплами, не сойти мне с этого места!»

Пасхалки белорусского перевода

Пустившись во все тяжкие, Костюкевич просто нашпиговал книгу маячками, которые заметят только белорусы. Наста Карнацкая кропотливо собрала эти пасхалки. Вот только некоторые.

  • «Путеводитель» в белорусском переводе отсылает нас к деятельности Франциска Скорины. Тут это «Падарожная кніжка для аматараў Галактычнага аўтаспыну» или просто «Падарожная кнiжка».
  • «Заняць свой пачэсны пасад між расамі» — отсылка к стихотворению Купалы «Маладая Беларусь».
  • «Братцы мілыя, дзеці зямлі-маткі сваёй» — предисловие к сборнику Франтишка Богушевича «Дудка беларуская».
  • «А хто там гудзе?» — «А хто там ідзе?» Янки Купалы.
  • «Дапытлівыя самасуі» — отсылка к главному герою повести Андрея Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя».
  • «Нашто сваркі і звадкі» — «Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы...» Максима Богдановича.
  • И разумеется, в произведении имеется «робат млявы і абыякавы да жыцця».

Марвин — это же сферический белорус в вакууме? Ведь да?

Робот Марвин ходит и ноет, в этом его функционал. Но также обладает исполинским интеллектом, способен решать задачи космической сложности. Поэтому ноет тоже филигранно. Как мы помним, однажды он подключился к вражескому кораблю и, загрузив своими проблемами, заставил машину покончить с собой.
Ілюстрація
— Нет, это не образ белоруса. Вряд ли Адамс такое имел в виду. На самом деле, у автора бывали серьезные психологические проблемы, он находился в депрессии. Вот с себя он и срисовывал Марвина, у которого все всегда плохо.
Что «изобрел» Адамс?

Напомним, Адамс писал книгу, когда еще интернета толком не было. А сотовую связь изобретут лет через пять. При этом предсказал появление девайсов, которые сейчас выглядят обыденно. Тот же «Путеводитель» — это просто ваш нынешний смартфон, если вы установите на рабочий стол надпись «Don’t panic» (большими дружелюбными буквами).

Ілюстрація
— Адамс изобрел вавилонскую рыбку, которую надо засовывать в ухо, чтобы понимать любой язык. По сути, решил вечную проблему фантастических произведений, в которых в любом конце Галактики все понимают английский. Эта рыбка — прообраз электронных переводчиков в реальном времени. В 2003 году появилась даже такая программка — Babel Fish.
Компьютеры, которыми управляют с помощью голоса, прикосновений, жестов — ничего этого в 1979-м не было. Он придумал.
У Адамса есть автоматы по приготовлению напитков на основе анализа вкусовых сосочков и метаболизма человека. И подобные автоматы действительно появлялись в некоторых американских спортзалах. Посетители могли задать фитнес-цели, вес, процент жира в организме — и автомат выдавал соответствующий протеиновый коктейль. А Coca-Cola придумала автоматы, которые могли смешивать более 100 напитков. Вводишь вкусовые предпочтения — получаешь напиток, который вообще не похож на кока-колу...
Но, конечно, это не просто научная фантастика и перечень технологических пророчеств. В первую очередь это насмешка над типичной Британией. И, как выяснилось, не только над Британией... Те же вогоны — узнаваемые персонажи, не так ли? Их на самом деле не Адамс изобрел.
Примеры пропусков и неточностей в русском переводе

Адамс:

«— Yes, — he agreed with Arthur, — no light.
He helped Arthur to some peanuts. 
— How do you feel? — he asked. 
— Like a military academy, — said Arthur, — bits of me keep on passing out».

Костюкевич:

«— Ну так, — пагадзіўся ён з Артурам. — Няма святла.
Потым пачаставаў Артура арахісам.
— Як пачуваешся?
— Як казарма ў нядзелю — большая частка мяне просіцца навонкі, — адказаў Артур».


Баканов:

«— Да, — согласился Форд Префект, заставив Артура проглотить несколько орешков. — Нет света».

Шутка про военную академию проигнорирована.

 Адамс:

«— What’s so unpleasant about being drunk?
— You ask a glass of water».


Костюкевич:

«— А што непрыемнага ў п’янцы? 
— Пахмелле».

Баканов: не переводил.

В оригинале упоминается трилогия вымышленного философа по имени Oolon Colluphid.
В белорусском переводе его зовут Валенштайн-Акудовіц (намек на белорусского философа Валентина Акудовича).
В русском переводе нет автора, есть только названия книг.


 Адамс:

«Toothpaste on the brush — so. Scrub».

Костюкевич:

«Зубную пасту на шчотку — чвяк. Чысцім».


Баканов:
 

«Склонившись над раковиной, Артур машинально почистил зубы».

«Human beings» Адамса остаются «чалавечымі істотамі» у Костюкевича и почему-то превращаются в «приматов» у Баканова.


Кстати

  • Идея написать книгу пришла Дугласу Адамсу, когда он лежал пьяный в поле в Австрии. С собой у него был путеводитель «Автостопом по Европе».
  • Проектировщика миров по имени Слартибартфаст автор изначально хотел назвать иначе — Фартифукборлц (Phartiphukborlz). Но побоялся разозлить ранимых моралистов и борцов с нецензурщиной. (В белорусском переводе этот персонаж зовется Пердылюбiбляйц.)
  • В число 42 («ответ на Главный Вопрос Жизни, Вселенной И Всего Такого») Адамс никакого смысла не вкладывал, ему просто нравилось, как звучит число.
  • Фиксация автора на полотенцах (обязательный предмет для автостопщика) может быть связана с воспоминаниями об отдыхе с друзьями в Греции. Там Адамса приходилось вечно ждать, пока он искал свое полотенце. После смерти Адамса фанаты стали праздновать День полотенца — обычно 25 мая.
    • В перезапуске радиопостановки «Автостопом по Галактике» в 2018 году текст своим «механическим» голосом читал Стивен Хокинг.
    • Адамс оказался первым человеком, купившим в 1984 году компьютер Mac в Европе. И работал на нем до смерти 11 мая 2001 года.
    • Мама Дугласа Адамса была уверена, что Марвина он списал с ослика Иа.
Показати все