Текст

Теги

Ілюстрація
Усё пачалося ў 1907 годзе з самадзейнай трупы ў роднай сядзібе Празарокі, дзе ўдзельнічалі сваякі. А пасля запрашэння і выступу на "Першай беларускай вечарынкі" ў Вільні ў 1910-м з'явілася прафесійная трупа.
Ілюстрація
У 1917 годзе спадар Буйніцкі стаў ініцыятарам стварэння прафесійнага тэатра ў Менску, пераемнікам якога зараз з'яўляецца Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа.
У Глыбокім усталяваны бюст І.Ц. Буйніцкаму, а ў краязнаўчым музей горада ёсць кут, прысвечаны гэтаму дзеячу.
Ілюстрація
Показати все
У мастацтве часам заўважную ролю могуць адыгрываць, здавалася б, зусім нязначныя дробязі. Часам бутэлька на стале гэта не проста бутэлька, а сімбал эпохі. Нечым кшталту такога сімбалу і стаў у свой час абсэнт для імпрэсіянізму, постімпрэсіянізму, сюрэалізму і інш. кірункаў жывапісу
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Показати все
А шмат чаго, бо гэта галоўны нацыянальны міф таго перыяду, моцна прасунуў культуру наперад.
Зацікаўленнасць да старажытных часоў і жаданне ведаць сваі карані былі даволі тыповымі з'явамі для ўсяго свету ў перыяд Адраджэння, у гэтую цудоўную эпоху «чарапах» Донателло, Рафаэля, Мікеланджэла і Леанарда.
Закранула гэта і шляхту Рэчы Паспалітай у XVI стагоддзі, якая такі дабралася да антычнай спадчыны. І вось тут мы падыходзім да прац вядомага астранома і картографа Пталямея, які адзначыў на сваёй карце Сарматыю на месцы Рэчы Паспалітай.
Ілюстрація
Дзякуючы гэтаму шляхцічы Польшчы і Вялікага Княства Літоўскага атрымалі аснову, на якую можна было абаперціся і развіваць ідэю старажытнага паходжання. Навёў упершыню мітусні па гэтай тэме Мацей Мехавіт у 1517 годзе са сваёй творчасцю пад назвай "Трактат аб двух Сарматыях". З гэтага і пачынаўся сармацкі міф, які быў створаны шляхтай, які вырашыў канчаткова аддзяліцца ад простых людзей і такім чынам абгрунтаваў сваю шляхетнасць ды выключнае становішча ў грамадстве. Маўляў ен аб тым, што прыйшло вялікае племя сарматаў, падпарадкавала мясцовае насельніцтва і з тых часоў пануе.
Так з'явілася такая культурная з'ява як сарматызм, якое ахапіла ўсе сферы жыцця той эпохі.
Сутнасць сарматызму можна выказаць у некалькіх тэзісах:
- Рэспубліка і да чорта абсалютнага манарха

- Любоў да свабоды, рыцарскія ідэалы, у тым ліку і сярэднявечныя фішкі з прыгожай і выдатная дамай. 

- Палітычная роўнасць унутры шляхты. Захавалася пацешная прымаўка таго часу: "Шляхціц у сваёй хаце роўны магнату ў замку".

- Усе шляхцічы незалежна ад нацыянальнай / рэлігійнай прыналежнасці роўныя перад законам і з'яўляюцца сынамі адной Айчыны, а значыць гатовыя ісці на ахвяры ў імя сваёй краіны

- Звычайны шляхецкі ганар. Шляхціц гатовы памерці з голаду, але не запэцкаць сябе фізічнай працай

- Таксама шляхціц-сармат павінен быць адукаваным і ўмець чытаць кнігі.
У выніку будзе можна казаць аб тым, што "сармат" таго часу - адважны ваяка і адукаваны чалавек. Плюс на гэта ўдала наклаліся Генрыхавы Артыкулы 1573 года, якія задаволілі яшчэ большыя абмежаванні каралеўскай улады, ператвараючы дзяржаву ў шляхецкую, тыпа, рэспубліку, дзе быў выбарны кароль, а любы шляхціц мог адным толькі "VETO!" адмяніць усе пастановы сейма і спыніць яго працу.
Ілюстрація
Добра, ідэалы створаны, цяпер іх трэба неяк замацаваць. А для гэтага пойдзе жывапіс, мецэнацтва і ўсякія іншыя рознасці.

Пачнем з партрэта. Вылучаецца новы тып партрэта - сармацкі. Галоўныя фічы такога жывапісу можна вылучыць тэзісамі:
- Шляхціц адлюстроўваўся ў поўны рост, у кафтане і жупане, на поясе шабля. Маглі таксама быць даспехі.

- Натуральна ўплывалі дзяржаўныя пасады. На партрэце гетмана і канцлера (галоўнага па дакументазвароце і захавальніка Галоўнай дзяржаўнай пячаткі) прадметы па пасадах: у першага булава, у другога пячаць.

- У цэнтры дамінуе чырвоны колер.
Першы партрэт у нас належыць Яну III Сабескаму, які ўласна ў гісторыі лічыцца першым "каралём-сарматам" і галоўным замацавальнікам гэтай сістэмы каштоўнасцяў. 
Ілюстрація
Трэнд на сарматызм задаў яшчэ Стэфан Баторый, але яго партрэт да сармацкага не дацягвае.
Ілюстрація
Следам партрэты канцлера ВКЛ Льва Сапегі і гетмана ВКЛ Хрыстафора Радзівіла. Усе чын па чыне. У першага вялікая друк, у другога Гетманскім булава.
Ілюстрація
Ілюстрація
Як раз да тэмы партрэтаў падцягваецца і тэма моды той эпохі.
Для шляхціца-сармата была нормай раскоша і пышнасць у строях, актыўна выкарыстоўваліся ўсякія ўсходнія штуковіны. І гэта нядзіўна: добра ідзе гандаль з Усходам, ды і ваенныя трафеі ніхто не адмяняў. Дайшло нават да таго, што турэцкі султан, да якога прыбыло шляхецкае пасольства пасля бітвы пад Хоцінам, сышоў у ступар: так шмат было на паслах аксаміту, шоўку і шытых золатам тканін разам з дарагім мехам.

Але хоць мода на ўсход і была, калі трэба, у замежных паездках або на сваіх балях, шляхцічы выдатна апраналіся ў свежую еўрапейскую вопратку, створаную па апошнім піску моды. Усё залежала ад сітуацыі.

У стагоддзях сваё імя адным адзеннем праславіць было складана, і таму яшчэ адной галоўнай тэмай стала мецэнацтва. Падтрымліваючы розных майстроў пэндзля і пяра, шляхціц мог стварыць сямейную партрэтную галерэю і пакінуць аб сабе памяць у радках вершаў.

Напрыклад, вось так выглядаў панегірык (верш-Усхваленне) у адрас Льва Сапегі:

Вер ми, гербов не дають въ дому седящому,
Але зъ татарами въ полю часто гулящюму.
Не зъ голою рукою, зъ шаблею острою,
Завжды будучы готов до смертного бою.
Так, паэт паведамляе, што на печы ляжаў чалавек герба не атрымае. А вось з татарамі пагуляўшы, ды шабелька іх парэзаўшы, герб атрымаеш. Магчыма, нават пасмяротна.

Таксама кожны шляхціц збіраў свае калекцыі карцін і розных рарытэтаў. Знакамітымі мецэнатамі першай паловы XVII стагоддзя былі Радзівілы, Асалінскія. Канцлер Ежы Асалінскі набыў для свайго палаца ў Варшаве бюсты рымскіх імператараў і збіраў карціны Рафаэля, Тыцыяна, Веронезе і Дзюрэра. Калекцыя яго зяця Аляксандра Любамірскага налічвала больш за 200 карцін, у знакамітай галерэі Радзівілаў знаходзілася больш за 1000 твораў мастацтва.
Асаблівай жа папулярнасцю карысталася калекцыянаванне зброі і даспехаў. Бо так можна было паказаць, што ты яшчэ той ваяка, ды багаццем выхваляцца за кошт аздаблення. Вось, напрыклад, даспехі Мікалая Радзівіла Чорнага. .
Ілюстрація
А ўявіце, колькі золата ўгрохаў у гэты парадны даспех Жыгімонт II Аўгуст..
Ілюстрація
Таксама праславіць свой род можна было, будуючы храмы і капліцы. Часам гэта жаданне зрабіць сваё імя несмяротным ўвасаблялася вельмі цікавым чынам. Напрыклад, Міхаіл Пац загадаў пахаваць сябе пад парогам касцёла святых Пятра і Паўла. Атрымлівалася так, што кожны, хто ўваходзіў у касцёл, наступаў на яго магілу, а ўвесь касцёл станавіўся яго надмагільным помнікам.

А надмагіллі таго часу - гэта асобныя шэдэўры. Вось, напрыклад, надмагіллі роду Сапегаў. Леў і Павел апранутыя як рыцары, а іх жонкі трымаюць у руках малітоўнікі. Усё гэта нагадвае хутчэй сон, чым смерць
Ілюстрація
Ілюстрація
Але ўся гэтая прыгажосць з прыходам XVIII ст. пад уплывам асветы пачынае трохі знікаць. Плюс краіну раздзіраюць ўнутраныя звады. Самі словы "сармат" і "сарматызм" набываюць рэзка негатыўную афарбоўку, ствараючы вобраз гэткага дурня, і часта выкарыстоўваюцца як лаянкі.

Сармацкі міф сышоў у мінулае, але пакінуў за сабой яркі след у культуры.
Показати все
user photo 이순신 user photo Арт
Ілюстрація
Made by my friend from Armed Forces of Ukraine. :)
Показати все
Все произошло внезапно и быстро. Люди в страхе проснулись от рева танковых двигателей. Механизированные колонны потекли мимо мирных домов, вгрызаясь вглубь территории. Группы спецназа в это время уже высаживались с вертолетов, занимая ключевые точки на пути наступления. Гулко заговорила артиллерия, перемешивая с грязью все, что наметили генералы на своих картах. Так началась война о которой не пишут в учебниках, но которая оставила глубокий след в душе одного из братских нам народов.
Ілюстрація
Начало этой истории лежит в куда более древних временах. Почти мифических, отдаленных от нас не только чередой веков, но и обидным недостатком достоверной информации. 
 
В доисторические времена племена протовейшнорцев процветали на бескрайних просторах Киммерии, Этрурии и Элама. Судя по дошедшим до нас отрывочным сведениям и археологическим находкам, древние вейшнорцы были кочевым народом и занимались в основном созданием различных "магических" артефактов для продажи соседним племенам. 

Земледелие и скотоводство были древним вейшнорцам хорошо известны, поэтому они ими не занимались. Зачем что-то разводить или выращивать, если всё можно получить в обмен на «артефакт»? 
 
Во время многочисленных войн вейшнорцев никогда не брали в рабство, поскольку там они тоже не работали. 
 
В пророчествах вейшнорцев были упоминания о многих событиях современности, будь то рождение Зянона Позняка или фестиваль “Дажынкi”. Также до наших времён сохранились разрозненные, лишенные смысла предсказания об учениях “Запад—2017”. Но это не точно. 
Ілюстрація
В основе веры древних вейшнорцев лежал миф о приходе времён, когда все представители этой народности осознают свои корни, свою культуру, историю и создадут истинное государство, которое соберет на своих бескрайних просторах всех сопричастных. 
 
В Средние века, пока все вокруг дрались за власть, золотишко и землю, вейшнорцы относились к этим дракам «памяркоўна» и поэтому просто кочевали, расселившись таким образом по всему миру. Познакомившись с индийским пантеоном, они почему-то приняли Вишну как родного. 
Вообще вейшнорцы в ту мрачную эпоху занимались созданием и развитием разнообразных технологичных штуковин. Например, доподлинно известно, что к вейшнорцам относил себя сам Иоганн Гутенберг, который придумал и смастерил первый печатный станок. 
 
Никто не помнит, откуда и когда пришло племя вейшнорцев в Восточную Европу, но достаточно большая их группа жила на территории Великого Княжества Литовского, оказывая значительное влияние на культуру и политику. Именно этим обусловлены успехи ВКЛ в 16 веке. Это, а также хорошие отношения с местными властями, позволило сохранить и приумножить культурные особенности в полном хаосе Средних веков. 
Ілюстрація
Вейшнорцы считают своими Витовта Кейстутовича Великого, Франциска Лукича Скорину, Миколу Гусовского, Льва Ивановича Сапегу и многих других. К слову, у вейшнорцев даже был свой магнатский род — Вишневецкие, которые по легендам произошли от божества Вишну. Аукнулись индийские верования. 
 
В эпоху Великих Географических Открытий все больше вейшнорцев стало собиралось в самом центре Европы, возвращаясь к своим корням после долгого собирания мудрости разных народов. Эти знания успешно внедрялись среди местных населений, с которыми вейшнорцы часто ассимилировались. Так появилась концепция Внутренней Вейшнории, или Внутренних Вейшнорцев, живущих глубоко в душе. Эта концепция полностью не вошла в жизнь из-за потери самостоятельности ВКЛ и последующего его исчезновения как государства, да и общего упадка во всех сферах жизни вейшнорцев. 
Но всё же вейшнорские идеи попали в хорошую почву. Их не удалось искоренить, несмотря на все попытки выпиливания свободомыслия и зачатков национального, которые осуществлялись с разной степенью интенсивности сначала Польской короной, а после этого, с особым упорством и Российской империей. Исконное Великое княжество Литовское, Русское и Вейшнорское было уничтожено жадными соседями, но дух того легендарного великого государства не погиб, а возродился в свободных вейшнорцах.
Ілюстрація
Известны даже имена вейшнорцев тех времен —Тадеуш Рейтан, Тадеуш Костюшко, Михал Клеофас Огинский, Адам 
 
Мицкевич с друзьями филоматами. Именно они сохранили светлую идею и передали ее нам, потомкам. Пока живем мы, живет в наших сердцах Свободная Вейшнория — неугасимый Дух легендарного Великого княжества! 
Ілюстрація
В Семидневной Войне 2017 года Генштаб России определил стране роль выжженной земли. В планах российских военных было начать оборону на землях наших восточных братьев — беларусов. По расчётам российского Генштаба армии дружественных нам Вейсбарии и Лубении должны были соединиться с армией Вейшнории на нашей территории, а потом продолжить наступление на Беларусь. 
 
Для того, чтобы ослабить армию, Российский Генштаб предполагал выжечь земли Вейшнории – разрушить мосты, взорвать железные дороги, уничтожить склады продовольствия и ресурсные базы. Однако мужественные действия Вейшнорских воинов не дали уничтожить нашу Родину и реализовать человеконенавистнические планы врага. 
 
Весь этот план был грубо “содран” с исторических предшественников. В 1811 году перед войной с Наполеоном Россия действовала по такому же плану выжженной земли. Тогда земли Вейшнории распространялись до Днепра. Это были такие Вейшнорские губернии как Виленская, Гродненская и Минская. 
 
Именно вдоль Днепра в 1811 году строились крепостные укрепления, предназначенные для обороны России. Земли же на запад от Днепра (Великая Вейшнория) отдавались врагу для его ослабления. Для этого массово рекрутировалось сельское население, уничтожались посевы, собранный урожай и продукты питания свозились в специальные «магазины». При отходе русской армии эти «магазины» поджигались. 
 
После падения Российской Империи вейшнорцы решили, что народ имеет право на самоопределение и, основываясь на принципах вейшноризма, издали уставные грамоты БНР. Ходят легенды, что именно бело-сине-белый должен был стать государственным флагом БНР, но из-за заражения основателей социалистическими идеями среднюю полосу решили сделать красной. 
 
После прихода большевиков движение вновь оказалось под запретом вплоть до Семидневной войны. 
 
За всю свою историю народ вейшнорский сам никогда в войны не лез, но и не косил особо от призывов в разнообразные княжецкие авантюры. 
 
В 21 веке неожиданно нашим людям пришлось столкнуться с агрессией со стороны братских, казалось бы, стран… 
Коварный генеральный штаб объединенной белорусско-российской военной группировки без внятных объяснений решил атаковать самое сердце одной из территорий компактного проживания вейшнорцев. 
 
Цинично издеваясь над отсутствием у настоящих вейшнорцев традиционного государства на базе определенной территории, восточные милитаристы нарисовали границы Вейшнории прямо на карте Республики Беларусь. 
 
Под видом “военных учений” 14 сентября 2017 года войска агрессора стали хаотично захватывать населенные пункты Вейшнории. Население обозначенных на картах регионов мужественно игнорировало захватчиков. В то же время диванные войска и мемасиковые спецотряды вейшнорцев оказали решительное сопротивление агрессору. Тем самым была продемонстрирована вся бессмысленность и архаичность реальных войн в 21 веке. 
 
21 сентября войска захватчиков, понеся существенные потери, с позором покинули территорию т.н. “Вейшнории”. 
Ілюстрація
Исторически Внутренняя Вейшнория в силу своего латентного характера и отсутствия национального самосознания у своих носителей не могла раскрыться в полной мере и сублимировалась в основном в критические для народа моменты, когда, что называется, реально заколебало всех. Чаще всего это проявлялось в виде славных, но крайне непамяркоўных, а иногда и кровавых движух типа Могилевского восстания 1661 года, восстаний под руководством Костюшки и Калиновского, Слуцкой вооруженной движухи, Плошча — 1999, 2006, 2010 и других бунтах и протестах.

Существует мнение, что склонность белорусов к всяческой партизанщине обусловлена именно многовековым скрытым состоянием Внутреннего Вейшнорца. 
 
Поворотным историческим моментом в формировании национального самосознания без сомнений можно назвать период Семидневной Войны, называемой в реакционных СМИ военными учениям "Запад—2017". Именно это событие повернуло в головах вейшнорцев какие-то винтики и заставило выйти из глубин "Внутренней Вейшнории", которая таилась внутри души на протяжении многих поколений. 
 
Почувствовав под ногами заложенные в душах много веков назад в виде вспомнившегося наконец-то самоназвания и почувствовав вкус первых за многие столетия побед в абсолютно бескровной для себя войне, вейшнорцы поняли, что значит "Людзьмі звацца". 
 
Таким образом, сами того не желая, высокопоставленные вояки Квітнеючай и Страны Пабяждаюшчай Духоўнасьці дали могучий толчок самосознанию вейшнорцами себя, как народа. Очень многие из них самоорганизовались в партизанское мемасиковое движение и заслужили всемирное уважение своей стойкостью и ненапряжностью. 
 
По окончании войны некоторые пошли ещё дальше и решили основать своё первое государство с тем, чтобы внутренний вейшнорец в каждом из нас мог себя проявить на полную. 
 
Пока что Великая Вейшнория существует только на картах военных стратегов. Это государство было придумано для военных учений. 
Но людей заинтересовала эта тема и поначалу простые мемасики, трансформировались в своеобразный белорусский культурный феноменом. Появилась история страны, виртуальные паспорта, которые за звонкую монету можно получить в материальном виде. Собственно появилось целое виртуальное государство. И каждый желающий может пробудить в себе внутреннего вейшнорца.
Ілюстрація
Показати все
user photo Jenia 1234
Показати все
user photo Jenia 1234
Показати все
user photo Jenia 1234
Показати все
Віншую паноў та паненак з першым днём новага года. 

Сёння мы будзем аглядаць карты дзеля гульні ў дурня, або яшчэ якой, звязаныя з дзеячамі Вялікага Княства Літоўскага. Зроблена гэта ўсё з высакаякаснага кардону і бумагі, навобмацак карты вельмі камфортна трымаць у пальцах.
Ілюстрація
На тузах цікавыя выявы з схематычным партрэтам, надпісам "Magnus Ducatus Lithuaniae" і адсылка на "Песнь пра зубра". Гэтыя ж выявы, але без колеру ёсць на картах з лічбамі.

Ілюстрація
Ілюстрація
Кароль чырв - вялікі князь Віцень, паненка - Соф'я Вітаўтаўна, а рыцар - князь Андрэй Полацкі.
Ілюстрація
Крыжовы кароль - вялікі князь Казімір Ягелончык, паненка - жонка Ягайлы і маці Казіміра Соф'я Гальшанская, рыцарам жа тут з'яўляецца апякун ВКЛ - святы Казімір.
Ілюстрація
Пікавы кароль - вялікі князь Альгерд, паненка - яго жонка Марыя Віцебская і рыцарам з'яўляецеся вялікі гетман Юрый Радзівіл.
Ілюстрація
І скончым на бубнах, дзе рыцарам з'яўляецца Мікола Гусоўскі, які напісаў "Песнь пра зубра", а кароль ды паненка - гэта вялікі князь і кароль польскі Жыгімонт Стары са сваёй другой жонкай Бонай Сфорца.

Ілюстрація
Показати все
user photo PesykPrecyk user photo Комікси
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Ілюстрація
Показати все