Comment from my Ukrainian friend:

Українці: *просто діляться цікавим відео про оригінальні з'єднання металевих конструкцій*
Російська пропаганда: Каратєлі кієвскай хунти наладілі праізводства для крупнакалібєрних пулімьотав станін в відє свастікі.

At first I haven't mentioned it at all, but it was there! :)

Джерело відео: 9Gag.